Trả lời câu hỏi của bạn về Trang chủ và Bảo mật trên Facebook

Kể từ khi công bố Trang chủ ngày hôm qua, chúng tôi đã nhận được một vài câu hỏi về cách Trang chủ làm việc với tính riêng tư. Trang chủ là phần mềm biến Android của bạn thành một điện thoại tuyệt vời, sống động, xã hội. Trang chủ không thay đổi bất cứ điều gì liên quan đến cài đặt bảo mật của bạn trên Facebook và kiểm soát riêng tư của bạn hoạt động giống với Trang chủ như ở mọi nơi trên Facebook.

Chúng tôi muốn nhân cơ hội này để trả lời một số câu hỏi về cách hoạt động của Trang chủ và dữ liệu chúng tôi thu thập thông qua dịch vụ.

H: Tôi có phải sử dụng Trang chủ để truy cập Facebook trên Android không?

Đ: Không. Trang chủ là một cách mới để trải nghiệm Facebook, và chúng tôi hy vọng mọi người thích sử dụng nó. Nhưng bạn sẽ không thể có được Trang chủ, trừ khi bạn chọn cách cụ thể - bằng cách tải về Trang chủ từ Cửa hàng Play hoặc mua điện thoại với Trang chủ được cài sẵn.

H: Tôi có phải tiếp tục sử dụng Trang chủ sau khi tôi cài đặt nó?

Đ: Không. Bạn có thể dễ dàng tắt Home trong Cài đặt Trang chủ của mình. Nếu bạn thích Trang chủ nhưng không muốn nó xuất hiện dưới dạng màn hình khóa, bạn cũng có tùy chọn đó.

Hỏi: Trang chủ thu thập thông tin gì?

Đáp: Giống như các phần khác của Facebook, Trang chủ thu thập thông tin khi bạn tương tác với dịch vụ, như thích hoặc nhận xét về bài đăng hoặc gửi tin nhắn. Trang chủ cũng có thể thu thập thông tin khác về cách bạn sử dụng nó. Ví dụ: Facebook duy trì một danh sách các ứng dụng mà bạn có trong Trình khởi chạy ứng dụng chính. Chúng tôi lưu trữ thông tin này dưới dạng nhận dạng được trong 90 ngày và sử dụng nó để cung cấp dịch vụ và cải tiến nó hoạt động như thế nào.

Đối với thiết bị đi kèm với Trang chủ được cài đặt trước, Trang chủ có thể hiển thị thông báo hệ thống, có nghĩa là nó sẽ hiển thị thông báo từ các ứng dụng trên điện thoại của bạn. Vì những thông báo này xuất hiện trong Trang chủ, Facebook thu thập thông tin về thông báo (chẳng hạn như ứng dụng đang tạo ra chúng) nhưng không phải nội dung của chính thông báo. Chúng tôi xóa thông tin nhận dạng khỏi dữ liệu này sau 90 ngày.

Hỏi: Trang chủ có thu thập địa điểm của tôi không?

A: Trang chủ Facebook không sử dụng vị trí theo bất kỳ cách nào khác với ứng dụng Facebook mà bạn đã có trên điện thoại Android của mình. Bạn có thể tìm hiểu về cách vị trí hoạt động trên Facebook trong Chính sách sử dụng dữ liệu và Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.

H: Tôi có thể tắt các dịch vụ định vị không?

Đ: Vâng, giống như bất kỳ ứng dụng nào khác, bạn có thể kiểm soát sự cho phép vị trí trong cài đặt điện thoại của mình.

Hỏi: Trang chủ có thu thập thông tin về những gì tôi làm trong các ứng dụng không phải của Facebook không?

Đ: Không. Trang chủ sẽ chỉ thấy cách bạn tương tác với chính bản thân Trang chủ. Ví dụ: Facebook có thể thấy rằng bạn đã khởi chạy một ứng dụng bản đồ sử dụng trình khởi chạy ứng dụng nhưng Facebook sẽ không nhận được thông tin về những gì bạn đã tìm kiếm hướng dẫn hoặc bất kỳ hoạt động nào khác trong chính ứng dụng. Tất nhiên, một số ứng dụng đã được kích hoạt trên Facebook để bạn có thể chia sẻ hoạt động của bạn trong ứng dụng trở lại Facebook. Loại hội nhập này tồn tại lâu trước khi chúng tôi khởi chạy Trang chủ và các ứng dụng có tính năng này sẽ cho bạn biết nếu nó có sẵn.

H: Tôi có thể tìm hiểu thêm về cách dữ liệu của tôi được sử dụng như thế nào?

Đ: Dữ liệu mà chúng tôi nhận được thông qua Trang chủ được bao gồm trong Chính sách sử dụng dữ liệu của Facebook, nơi mọi người có thể xem trước khi kích hoạt Trang chủ. Bạn cũng có thể tìm thêm thông tin về Trang chủ cụ thể bằng cách xem xét các câu hỏi thường gặp về Trang chủ của chúng tôi có sẵn trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi và thông qua màn hình đăng nhập Trang chủ.

Nhận xét