Lượt truy cập trong tiếp thị trực tuyến là gì?

 Cách sử dụng số liệu này trong thương mại điện tử
Định nghĩa: Số lượt truy cập, hoặc các phiên, là số liệu được sử dụng để đo tổng số lần người dùng điều hướng đến một trang web. Lượt truy cập là một số liệu tiếp thị kỹ thuật số quan trọng được sử dụng song song với tỷ lệ chuyển đổi để đánh giá hiệu suất của một cửa hàng trực tuyến.

Cách giải thích và đo lường lượt truy cập
Lượt truy cập là một phép đo quan trọng về khả năng thu hút người dùng của một cửa hàng thương mại điện tử. Nhưng giống như bất kỳ số liệu web nào, nó không thể được xem trong chân không. Lượt truy cập phụ thuộc vào nhiều yếu tố bên ngoài và chiến lược tiếp thị nội bộ. Một số cân nhắc quan trọng:

Các lượt truy cập đến từ đâu? Một nguồn có thể được cải thiện, trong khi một khác làm giảm và kéo xuống hiệu suất tổng thể. Bằng cách phân chia lưu lượng truy cập, bạn có thể xem các kênh nào sẽ làm tốt nhất việc đưa ra các lượt truy cập - và nơi nào có chỗ cho cải tiến.
Giao thông có chuyển đổi? Tất cả các chuyến viếng thăm trên thế giới không có ý nghĩa gì nếu họ không tạo ra doanh thu. Khi lưu lượng truy cập được phân đoạn, thông tin chi tiết có thể được rút ra dựa trên hiệu suất chuyển đổi trên các kênh khác nhau.
Những yếu tố nào khác góp phần làm tăng hoặc giảm lưu lượng truy cập? Sự chảy xuống tự nhiên và lưu lượng truy cập tìm kiếm, được gọi là "tính thời vụ", là một cân nhắc quan trọng khi giải thích các lần truy cập. Mong muốn các chuyến viếng thăm tăng lên đáng kể xung quanh Cyber ​​Monday và giảm đáng kể vào Lễ Tạ ơn, ví dụ. Những người có ảnh hưởng khác bao gồm quảng cáo ngoại tuyến và đề cập đến bên thứ ba. Các doanh nghiệp trực tuyến nổi bật trên Shark Tank đã được biết đến để tăng cường giao thông ngắn hạn.
Sự khác biệt giữa Lượt truy cập và Lượt truy cập Duy nhất
Trong hầu hết các nền tảng phân tích, lượt truy cập của cùng một người dùng được tính vào tổng thể. Mặt khác, các cuộc thăm viếng độc nhất đo lường số lượng cá nhân khác biệt đi đến trang web. Số liệu này đôi khi được coi là có giá trị hơn số lần truy cập tổng hợp do dữ liệu không bị lệch bởi người dùng quyền lực.

Các doanh nghiệp trực tuyến thường đo lường và so sánh cả lượt truy cập tổng cộng và duy nhất được thực hiện trên trang web của họ. Số lượt truy cập duy nhất là đặc biệt quan trọng bởi vì chúng đại diện cho số lượng cá nhân truy cập trang web trong một khoảng thời gian cụ thể.

Ví dụ: John Smith truy cập trang web năm lần trong khi Jane Doe truy cập cùng một trang web một lần. Số lần truy cập là sáu, trong khi số lần truy cập duy nhất chỉ là hai. Trên phạm vi rộng hơn, phân biệt này có thể làm sai lệch đáng kể dữ liệu khi chỉ tính tổng số lần truy cập. Hiểu được tỷ lệ số lần truy cập duy nhất so với tổng số là một cách hiệu quả để các doanh nghiệp thương mại điện tử đánh giá tỷ lệ giữ lại và khả năng mang lại khách hàng cũ.

Đi vượt quá số lượt truy cập và lượt truy cập duy nhất
Khi doanh nghiệp định lượng khách truy cập của mình, cần mở rộng nỗ lực để lập bảng số lượng khách truy cập lặp lại. Nếu tổng số khách truy cập lặp lại tăng theo thời gian, đó là một dấu hiệu cho thấy mọi người đang kết nối với một thương hiệu. Tỷ lệ khách truy cập lặp lại ngày càng tăng là một dấu hiệu cho thấy trang web này đủ hấp dẫn để trở nên "dính". Các phương pháp để cải thiện khách truy cập lặp lại bao gồm nội dung blog hữu ích, video và sản phẩm mới.

Nhận xét